Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Габрово, 25.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в изборен район 07 Габровски и назначаване на нови

Постъпили са заявления от ПП ГЕРБ с Вх.№206/25.03.2017, от ПП ДПС с Вх.№210/25.03.2017 г , ПП Атака с Вх.№207/25.03.2017 г и от КП БСП лява България с Вх.№211/ 25.03.2017 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на изборен район 07 Габровски. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500046

Стефанка Петкова Найденова

Член

ГЕРБ

071200020

Яница Николова Ламбева

Член

ДПС

072900046

Донка Маринова Цвяткова

Член

БСП

072900061

Мариян Петров Бакърджиев

Секретар

Атака

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500046

Даринка Ангелова Колева

Член

ГЕРБ

071200020

Ванеса Красимирова Косева

Член

ДПС

072900046

Тодорка Симеонова Недялкова

Член

БСП

072900061

Ганка Георгиева Петкова

Секретар

Атака

 

 1. На новоназначените членове на СИК - изборен район 07 Габровски да се издадат удостоверения

 

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 25.03.2017 в 13:11 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения