Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на КП ГЕРБ – СДС, регистрирала кандидатска листа в изборите за народни представители в изборите, които ще се проведат на 14.11.2021г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 235/12.11.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подписано от пълномощника Цветомир Михов. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 75 лица в Публичния списък на упълномощените представители на партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, които ще се проведат на 14.11.2021г. за изборен район № 07 – Габровски.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 75 упълномощени представители и не се констатираха несъответствия.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 832 -ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

ВПИСВА 75 /седемдесет и пет/ представители на кандидатската листа на КП ГЕРБ – СДС, в публичния Списък на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за  народни представители, които ще се проведат на 14.11.2021г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения