Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 92-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи от РИК 07 на СИК/ПСИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс, РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. При постъпване в РИК - 07 на уведомление за сгрешен протокол по реда на чл. 274, ал. 1, член на РИК предава на СИК приложения с №, както следва: (приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм,  № 103-ПВР/кр от изборните книжа и № 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм, № 111-НС/кр от изборните книжа) по реда на Решение № 890-ПВР/НС/09.11.2021г. на ЦИК.
 2. Упълномощава всички членове на РИК - 07 Габровски, с правата поотделно да предават и транспортират от и до РИК посочените в т.1 от настоящото решение приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения