Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 89-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Трявна и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП БСП с Вх.№ 236/12.11.2021г, от КП ДБО с Вх.№230/12.11.2021 г. и от ПП ДПС с Вх.№228/12.11.2021 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Трявна.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

073500001

Дешка Денева Митева

Член

ДПС

073500018

Александър Александров Рангелов

Член

ДБО

073500021

Иван Димитров Иванов

Зам.председател

ДПС

073500021

Рада Атанасова Кръстева

Член

БСП

 

 2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

073500001

Иван Димитров Иванов

Член

ДПС

073500018

Димитър Димитров Стоянов

Член

ДБО

073500021

Десислав Цанев Пеев

Зам.председател

ДПС

073500021

Румяна Колева Христова

Член

БСП

3.На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения