Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 88-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ГЕРБ-СДС с Вх.№ 232/12.11.2021г, от КП ДБО с Вх.№229/12.11.2021 г. и от ПП ДПС с Вх.№2228/12.11.2021 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Дряново.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

071200005

Добринка Пенчева Пенчева

Член

ДПС

071200011

Наталия Симеонова Ковачева

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

071200011

Антонио Петков Ванев

Член

ДБО

071200012

Цветанка Атанасова Ванкова - Петрова

Член

ГЕРБ-СДС

071200016

Петко Ванев Панайотов

Секретар

ДБО

071200020

Ивета Йорданова Йорданова

Член

ДБО

071200021

Евгения Николова Стоянова

Член

ДБО

 2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

071200005

Борислав Пенчев Пенчев

Член

ДПС

071200011

Мариана Ненкова Добрева

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

071200011

Евгения Николова Стоянова

Член

ДБО

071200012

Румяна Димитрова Николова

Член

ГЕРБ-СДС

071200016

Ивета Йорданова Йорданова

Секретар

ДБО

071200020

Петко Ванев Панайотов

Член

ДБО

071200021

Антонио Петков Ванев

Член

ДБО

 

3.На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения