Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 87-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпило е заявление от ПП ДПС с Вх.№228/12.11.2021 г, подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност член  на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

072900030

Диляна Ангелова Михова

Член

ДПС

 2.Назначава на негово място член  на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

072900030

Анелия Маринова Ангелова

Член

ДПС

3.На новоназначения член  на СИК да се издаде удостоверение.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения