Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 86-ПВР/НС
Габрово, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП БСП за БЪЛГАРИЯ с Вх.№ 231/12.11.2021г, от ПП ИТН с Вх.№240/12.11.2021 г, от КП ИСМВ с Вх.№239/12.11.2021 г. и от ПП ДПС с Вх.№234/12.11.2021 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500022

Магдалена Мариова Цочева

Член

ИМВ

070500039

Иринка Йорданова Николова

Член

БСП

070500044

Пепа Христова Ганева

Секретар

ИТН

070500084

Йордан Славчев Йорданов

Член

ДПС

070500112

Шейда Страхилова Велева

Секретар

ДПС

 2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500022

Боряна Красимирова Борисова

Член

ИМВ

070500039

Валентин Асенов Николов

Член

БСП

070500044

Катя Гатева Партенева

Секретар

ИТН

070500084

Василиса Валентинова Петрова-Лалева

Член

ДПС

070500112

Огнян Христов Минков

Секретар

ДПС

3.На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения