Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 76-ПВР/НС
Габрово, 10.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Трявна и назначаване на нови

Постъпило е заявление от КП БСП за БЪЛГАРИЯ с Вх.№ 189/10.11.2021г, подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Трявна.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност член на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

073500008

Валентин Неделчев Неделчев

Член

БСП

 2.Назначава на негово място член  на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

073500008

Венеция Михайлова Колева

Член

БСП

3.На новоназначения член  на СИК да се издаде удостоверение.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения