Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 72-ПВР/НС
Габрово, 10.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на секционна избирателна комисия за избиратели в лечебно заведение в община Севлиево

Със Заповед № 10-978/09.11.2021г., Управителят на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”ЕООД – гр.Севлиево е образувал една избирателна секция за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., която да обслужва избиратели с COVID инфекция, настанени в COVID отделението на лечебното заведение.

 В законоустановения срок, след проведени консултации при кмета на община Севлиево са депозирани предложения за състав на СИК в лечебното заведение.

На основание  чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2 от ИК , Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 год.и методическите указания към него на ЦИК и Решение 844-ПВР/НС/02.03.2021 г на ЦИК,  РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Назначава членовете на СИК 072900072– община Севлиево както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

Севлиево

072900072

Детелина Цанкова Сомлева

Председател

ИТН

Севлиево

072900072

Павлина Ганчева Кънева-Вачева

Зам.председател

ДБО

Севлиево

072900072

Даниела Георгиева Стоянова

Секретар

ИСМВ

Севлиево

072900072

Филка Димитрова Дочева

Член

ГЕРБ-СДС

Севлиево

072900072

Даниела Иванова Лалева

Член

ДПС

Севлиево

072900072

Несрин Мехмедова Мастикова

Член

БСП

 1. На назначените членове на да се издадат удостоверения .

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения