Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 61-ПВР/НС
Габрово, 05.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и мерки, позволяващи им да се придвижват и да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл.10,  чл.72, ал.1,т.14 във връзка с чл.234  от Изборния кодекс, Решение №  764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК и във връзка с писма Вх. №82/20.10.2021г. от Кмета на община Трявна, Вх. № 82/20.10.2021г. от Кмета на община Севлиево, Вх. № 100/28.10.2021г. от Кмета на община Габрово и Вх№83/20.10.2021г. от Кмета на община Дряново, РИК – Габрово

Р Е Ш И:

I.ОПРЕДЕЛЯ секциите на територията на изборен район №07 - Габровски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини , както следва:

 

ОБЩИНА ГАБРОВО

СЕКЦИЯ №070500004 - гр.Габрово, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7 – 1 етаж, подход от ул.Венец

СЕКЦИЯ №070500021 - гр.Габрово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69 – 1 етаж, подход от ул. Прохлада

СЕКЦИЯ №070500040 - гр.Габрово, Васил Левски“,, ул. “Христо Смирненски” 27, подход от пл. “Белорусия”;

СЕКЦИЯ №070500075 - гр.Габрово, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42 – 1 етаж, подход от ул. Китка

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200003 – гр.Дряново, ул. „ Поп Харитон”№1, Спортна зала

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март”№23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

 

II.ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 14.11.2021 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Заявки за превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите на 14.11.2021 г. се приемат на телефон 066/818 400 или на гише „Информация“ в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Габрово, пл.”Възраждане” №3. Превозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.

ОБЩИНА ДРЯНОВО -  Адрес: гр.Дряново, Общинска администрация, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова (технически сътрудник на кмета на общината) - от 08.11.2021г. до 12.11.2021г. от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел. път на адрес: [email protected].

На 14.11.2021г. (в изборния ден) от 07.00ч. до 13.00 ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 –  Център за услуги и информация на гражданите.

 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес за заявки на място: гр.Севлиево, Общинска администрация, пл. „Свобода” № 1, Център за административно обслужване, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от 8 ноември 2021 г. (понеделник) до 12 (петък) 2021 г. (петък).

Телефон за заявки: 0675/396 114, технически сътрудник на кмета на Община Севлиево, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от 8 ноември 2021 г. (понеделник) до 12 (петък) 2021 г. (петък).

Електронна поща за заявки: [email protected]  от 8 ноември 2021 г. (понеделник) до 13 (събота) 2021 г. .

Заявки в изборния ден, 14 ноември 2021 г. , се приемат от 07,00 ч. до 13,00 ч. на телефон 0884888716, Севина Минкова, началник отдел „Транспорт и екология“.

ОБЩИНА ТРЯВНА - Всеки работен ден в периода 08.11.2021г. до 12.11.2021г. включително, от 8,30 ч. до 17,00 ч. на място в офиса на диспечер по проект „Грижа в дома“ – К3, гр. Трявна, ул. Бенковски №31 и на телефони: (0677) 6-68-52, мобилен телефон: 0879669506 – Албена Стефанова.

На 13.11.2021г. и 14.11.2021г.– събота и неделя, избирателите могат да подават заявки на място в сградата на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21 и на телефон (0677) 6-20-29.

 

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

 

III. УКАЗВА на кметовете на общини:

1.Да предприемат мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите, в които се намират секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и запазване на поне едно парко-място за общината на 14.11.2021г.;

2.Да осигурят специализиран транспорт /поне едно МПС/ за превоз на избирателите, подали заявка за помощ в изборния ден;

3.Да изградят временни рампи от твърд материал към сградите, които нямат изградени трайни специализирани подходи;

  1. Да организират поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

5.Пред секциите по т.I се поставят табели, на които  се отбелязва и допълнителното им предназначение, съгласно т.5.4 от Решение 546-ПВР/НС/17.09.2021 г. на ЦИК .

 

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението да се оповести и чрез: публикации в местния печат и разпространяване на информацията чрез Радиата, които излъчват на територията на област Габрово.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения