Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Габрово, 14.10.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Никола Андриан Караджов, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и преподреждане на кандидатската листа за народни представители

Постъпило е Заявление - отказ с вх. № 66/14.10.2021 г., с което лицето Никола Андриан Караджов, издигнат от ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, заявява, че не иска да бъде кандидат за народен представител и желае да бъде заличен от кандидатската листа.

Предвид горното и на основание чл. 258, ал. 5, предложение последно от ИК, регистрацията на Никола Андриан Караджов с ЕГН XXXXXXXXXX, издигнат от ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, за кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., следва да бъде заличен.

Представители на ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ са уведомени за постъпилото заявление от предложения кандидат Никола Андриан Караджов като с Вх. № 67/14.10.2021 г. са подали ново Предложение Приложение № 73-НС, като са пренаредили кандидатската листа без да предложат нов кандидат на мястото на отказалия се.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.9, във вр. чл. 258, ал. 5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Никола Андриан Караджов с ЕГН XXXXXXXXXX, издигната ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ,за кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и регистрирана с Решение № 34-НС/11.10.2021 г. на РИК Габрово/

Анулира издаденото удостоверение.

Преномерира регистрираната с решение № 34-НС/11.10.2021 г. кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ спрямо предложението на партията, а именно:

 1. Силвия Кръстева Кръстева
 2. Христо Радославов Димов
 3. Християн Мартинов Марков
 4. Христо Гошев Гунчев
 5. Цонка Людмилова Христова
 6. Силвия Георгиева Ангелова
 7. Константин Петков Малчев

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 49-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

 • № 48-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: назначаване на технически сътрудник към РИК - Габрово

 • № 47-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

всички решения