Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 41-ПВР/НС
Габрово, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Габрово

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Габрово е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Габрово от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 46/ 11.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 2. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 3. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 5. Протокол от консултациите , проведени на 08.10.2021 г.;

Със Заповед №2381/24.09.2021г, Кметът на община Габрово е образувал сто и десет избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., предвидил е шест секции в лечебни заведения и три ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №9-ПВР/НС от 01.10.2021 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително и на 21 ноември 2021 г., в случай на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както следва: 82 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 34 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените шест СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  860 души и е определила следното разпределение на съставите :

Партия/коалиция

ИТН

ГЕРБ-СДС

БСП

ДБО

ДПС

ИСМВ

Общо

Общ брой членове СИК

196

191

123

118

116

116

860

Членове

102   

99   

71   

69   

74   

97   

512

Секционно ръководство

94

92

52

49

42

19

348

Председател

31

31

18

16

14

6

116

Заместник председател

32

30

17

16

14

7

116

Секретар

31

31

17

17

14

6

116

 

На 08.10.2021 год. са проведени консултации при кмета на Община Габрово и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции –

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП ГЕРБ-СДС, КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”, ПП ДПС,  и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! “, са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Габрово са приключили без да е постигнато съгласие между участниците относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Габрово. Не е налице хипотезата на чл.92, ал.9 от ИК, поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК.

Съгласно Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 на ЦИК -  т.23, “б” : Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 от решението, в срок до 19.10.2021 г ; когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от това решение, в срок до 19.10.2021 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.12, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 на ЦИК и методиката към него, както и съобразявайки се в максимална степен с направените поименни предложения от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово представители , РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Габрово, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително и на 21 ноември 2021 г., в случай на втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения по образец - Приложение №42-ПВР/НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 14.10.2021 в 18:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения