Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Габрово, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа по предложение на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмено предложение Вх. № 57 (Приложение № 73-НС) във входящия регистър на РИК – Габрово от 12.10.2021 г., заведено под № 25 – 12:12  часа в Регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. по чл.255, ал.1 от ИК на РИК – Габрово, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители за 7 изборен район - Габровски.

Предложението депозирано в РИК от пълномощника Катерина Павлова Стоичкова, а е подписано от Виктория Димитрова Василева, пълномощник на представляващия партията Станислав Тодоров Трифонов.

Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК -  6 бр.;

2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията пред РИК – Габрово и да подаде документите за регистрацията- 2 бр.

РИК – Габрово приема за установено въз основа на служебно известните й факти /определен брой мандати за изборен район 07 – Габровски с Решение № 551-НС/17.09.2021г. на ЦИК  и влязло в сила Решение № 631-НС от 28.09.2021 г за регистрация на партията за участие в изборите народни представители/, представените документи и декларираните данни от кандидатите, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл.253 и чл. 255 от ИК  и кандидатската листа на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД , следва да бъде регистрирана за участие в изборите за  народни представители на 14.11.2021 година.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 258 от ИК и Решение № 579-НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, РИК – Габрово

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД  за участие в изборите за  народни представители на 14 ноември 2021 г. в изборен район 07 - Габровски, в състав и поредност на кандидатите, както следва:

 1. Деляна Валериева Иванова
 2. Димитър Маринов Ковачев
 3. Милен Стилиянов Любенов
 4. Светослав Мариянов Маринов
 5. Стефан Иванов Михнев
 6. Йордан Валериев Георгиев

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения за извършената регистрация.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 49-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

 • № 48-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: назначаване на технически сътрудник към РИК - Габрово

 • № 47-ПВР/НС / 25.10.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

всички решения