Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Габрово, 01.10.2022

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение№ 94-НС от 30.09.2022 г.

След извършена служебна проверка и сигнал от пълномощника на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,  РИК 07 Габрово констатира, че в Решение №94-НС от 30.09.2022 г. е допусната фактическа грешка като е изписано „11 /единадесет/ упълномощени представители или 11 лица”.

Въз основа на изложеното, РИК Габрово

Р Е Ш И:

Текста „11 / единадесет /”, навсякъде в текста на Решение №94-НС от 30.09.2022 г да се чете 10 /десет/.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения