Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Габрово, 01.10.2022

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, регистрирала кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 235 / 01.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено чрез пълномощника Мерджан Басри Сюлейман. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 132 лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022г. за изборен район № 07 – Габровски.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 131 упълномощени представители и се констатира 1 несъответствие.

 Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1332 -НС от 26.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

ВПИСВА 131 / сто тридесет и един/ представители на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” , в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022 г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения