Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Габрово, 01.10.2022

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в изборен район 07 Габровски и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ПП с Вх.№232/01.10.2022 г, и Вх.№234/1.10.2022 г,  от ПП Възраждане с Вх.№230/30.09.2022 и Вх.№231/01.10.2022 г, от КП ДБО с Вх.№236/1.10.2022г и ПП ДПС с Вх.№239/1.10.2022 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  изборен район 07 Габровски.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500003

Ася Елмазова Йосифова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500055

Мирослав Христов  Колев

Секретар

ПП

070500078

Станислав Венциславов Стефанов

Член

ПП

071200019

Инна Красимирова Иларионова

Секретар

ПП

070500040

Ива Радославова Петрова

Член

ДБО

071200013

Николай Божинов Алексиев

Секретар

БСП

070500021

Йоана Атанасова Даначева

Член

ДБО

071200023

Селиме Насуфова Дженилова

Член

ДПС

072900023

Магдалена Мичева Георгиева

Член

ПП

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500003

Ася Елмазова Йосифова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500055

Мирослав Христов  Колев

Секретар

ПП

070500078

Станислав Венциславов Стефанов

Член

ПП

071200019

Валентина Станчева Рудева

Секретар

ПП

070500040

Иванка Бончева Несторова

Член

ДБО

071200013

Красимир Иванов Петров

Секретар

БСП

070500021

Божидар Маринов Божанов

Член

ДБО

071200023

Калинка Иванова Алексиева-Ноева

Член

ДПС

072900023

Надежда Пламенова Михайлова

Член

ПП

 

 

3.На новоназначените членове  на СИК  в да се издадат  удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения