Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Габрово, 30.09.2022

ОТНОСНО: Анулиране на издадени удостоверения на членове на СИК

С решение №7 – НС от 16.08.2022 г РИК – Габрово формира и утвърждава:

- единните номера на предвидените в Заповед №1592/09.08.2022г. на кмета на община Габрово избирателни секции:

070500111 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500112 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500113 – МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500115 – гр.Габрово, .Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1 – за избиратели с COVID – инфекция;

070500116 - гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1 за избиратели с COVID – инфекция

070500117 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9 - за избиратели с COVID – инфекция,

 • единните номерана  предвидените в Заповед № 501/10.08.2022г. на кмета на община Дряново избирателни секции:

071200023 – гр. Дряново, Дом за възрастни хора с деменция, ул. Димитър Крусев №26,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства,

071200025 – гр. Дряново, „Регионален хоспис”ЕООД , ул. Шипка №164,

071200026 – гр.Дряново – Център за грижи за лица с психични разстройства, ул. „Железничарска”№2;

 • единните номерана  предвидените в Заповед № 745 от 10.08.2022г.  на кмета на община Севлиево избирателни секции:

072900067 – гр .Севлиево, МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”, ул. Стефан Пешев №147,

072900068 – гр .Севлиево, Държавна психиатрична болница, ул. Видима №33,

 • единните номерана предвидените в Заповед №446 от 08.08.2022г. на кмета на община Трявна избирателни секции,:

073500020 – гр. Трявна, Дом за стари хора, ул. Индустриална,

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

073500022 – гр. Трявна, Дом „Сребърно гнездо”, ул. „Патриарх Евтимий” №107,

073500023 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1 - за избиратели с COVID инфекция

Решението влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

В срока по чл.9 ал.8 от ИК не са формирани при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК следните избирателни секции:

070500113 – МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500115 – гр.Габрово, .Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1 – за избиратели с COVID – инфекция;

070500116 - гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1 за избиратели с COVID – инфекция

070500117 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9 - за избиратели с COVID – инфекция,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства

071200026 – гр.Дряново – Център за грижи за лица с психични разстройства, ул. „Железничарска”№2

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

073500022 – гр. Трявна, Дом „Сребърно гнездо”, ул. „Патриарх Евтимий” №107,

073500023 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1 - за избиратели с COVID инфекция

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72,ал.1 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

 1. Анулира издадените удостоверения на членове на СИК в следните секционни избирателни комисии:

070500113 – МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500115 – гр.Габрово, .Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1 – за избиратели с COVID – инфекция;

070500116 - гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1 за избиратели с COVID – инфекция

070500117 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9 - за избиратели с COVID – инфекция,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства

071200026 – гр.Дряново – Център за грижи за лица с психични разстройства, ул. „Железничарска”№2

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

073500022 – гр. Трявна, Дом „Сребърно гнездо”, ул. „Патриарх Евтимий” №107,

073500023 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1 - за избиратели с COVID инфекция

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 107-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 106-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

 • № 105-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения