Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Габрово, 30.09.2022

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в изборен район 07 Габровски и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ПП с Вх.№226/30.09.2022 г, от КП БСП за България с Вх.№216/30.09.2022 г и от ПП ИТН с Вх.№223/30.09.2022 г и Вх.№224/30.09.2022 г, от КП ДБО с Вх.№225/30.09.2022 г, ПП Възраждане с Вх.№214/30.09.2022 и от КП ГЕРБ-СДС с Вх.№227/30.09.2022 г г подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  изборен район 07 Габровски.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500007

Иван Георгиев Иванов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500009

Маргарита Атанасова Генкова

Член

ПП

070500013

Георги Иванов Георгиев

Председател

ПП

070500020

Лъчезар Благоев Благоев

Секретар

ИТН

070500052

Виктория Ненчева Ноева

Член

БСП

070500066

Красилена Петрова Гердемска

Член

ГЕРБ-СДС

070500069

Манол Димов Манолов

Зам.председател

ПП

070500079

Таня Антонова Бобчева

Председател

ГЕРБ-СДС

070500079

Митко Костадинов Николов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500083

Ангел Мирославов Ненков

Секретар

ПП

070500097

Ирина Христова Христова

Член

ПП

070500112

Румяна Русева Кушева

Член

ПП

070500114

Венета Стойчева Стефанова

Председател

ПП

072900021

Себахат Сюлейманова Махмудова

Член

ПП

072900052

Виолета Любенова Леонова

Член

ИТН

072900055

Недялко Стефанов Недялков

Член

ИТН

073500019

Димитър Димитров Стоянов

Член

ДБО

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500007

Нели Йорданова Даскалова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500009

Десислава Дочева Горанова

Член

ПП

070500013

Анета Иванова Русинова

Председател

ПП

070500020

Детелина Косева Косева-Стефанова

Секретар

ИТН

070500052

Йорданка Иванова Петкова

Член

БСП

070500066

Светла Пенчева Пенева

Член

ГЕРБ-СДС

070500069

Маргарита Атанасова Генкова

Зам.председател

ПП

070500079

Тинчо Тотев Тинчев

Председател

ГЕРБ-СДС

070500079

Георги Борисов Костов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

070500083

Стефани Неделчева Лулчева

Секретар

ПП

070500097

Добрина Вълчева Славова

Член

ПП

070500112

Иван Михов Иванов

Член

ПП

070500114

Диан Иванов Дамянов

Председател

ПП

072900021

Татяна Апостолова Симеонова

Член

ПП

072900052

Фехмие Нуриева Салиева

Член

ИТН

072900055

Недка Иванова Спасова

Член

ИТН

073500019

Белослава Станимирова Станчева

Член

ДБО


3.На новоназначените членове  на СИК  в да се издадат  удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения