Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Габрово, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Дряново

В законоустановения срок по чл.91, ал.8 от ИК, Кметът на община  Дряново е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Дряново от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 63/01.09.2022 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Предложение за съставите на СИК и списък на резервните членове на СИК на територията на Община Дряново от кмета на общината.
 2. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 3. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 4. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 5. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите, оповестено чрез интернет страницата на Община Дряново;
 6. Протокол от консултациите , проведени на 24.08.2022 г.

Със Заповед №501/10.08.2022 г., Кметът на община Дряново е образувал двадесет и две избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., предвидил е четири секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №9- НС от 17.08.2022 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Дряново за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г, както следва: 7 СИК по 9 членове /всички включващи над 500 избиратели/ и 19 СИК по 7 членове /всички включващи до 500 избиратели /, включително и предвидените четири СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  196 души и е определила следното разпределение на съставите:

Партия/коалиция

ПП

ГЕРБ-СДС

ДПС

БСП

ИТН

ДБО

Възраждане

Общо

Общ брой членове СИК

34

32

26

26

26

26

26

196

Членове

11   

12   

15   

17   

20   

21   

22

118

Секционно ръководство

23

20

11

9

6

5

4

78

Председател

8

7

4

3

2

1

1

26

Заместник председател

7

6

4

3

2

2

2

26

Секретар

8

7

3

3

2

2

1

26

 

На 24.08.2022 год. са проведени консултации при кмета на Община Дряново и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции КП „Продължаваме Промяната”, КП „ГЕРБ-СДС”, ПП ДПС,  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и ПП„ВЪЗРАЖДАНЕ” са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Дряново са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Дряново. Поради отказ от страна на ПП”ВЪЗРАЖДАНЕ” от ръководни длъжности, представителите на ПП”ВЪЗРАЖДАНЕ”в СИК 071200001, 071200009, 071200011 и 071200023 ще заемат длъжността „Член” и е извършено разпределение на ръководните длъжности, което е единодушно прието от всички присъстващи упълномощени представители на КП „Продължаваме Промяната”, КП „ГЕРБ-СДС”, ПП ДПС,  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”,  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и  ПП„ВЪЗРАЖДАНЕ”.

Съгласно Решение № 1281- НС от 16.08.2022 г. на ЦИК -  т.23, “а” „аа”: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 от решението, в срок до 6.09.2022 г; а) при постигнато съгласие: аа) по предложението на кмета по т. 21, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 1281- НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и методиката към него и Предложение с Вх.№ 63 от 01.9.2022 г.   на кмета на община Дряново, РИК – Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Дряново, за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. по предложение с Вх.№ 63 от 01.9.2022 г.  на кмета на община Дряново, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Дряново да се издадат удостоверения по образец - Приложение №32-ПВР/НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 05.09.2022 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 107-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 106-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

 • № 105-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения