Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Габрово, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Трявна

В законоустановения срок по чл.91, ал.8 от ИК, Кметът на община  Трявна е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Трявна от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 53/ 30.08.2022 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Протокол от консултациите, проведени на 22.08.2022 г.
 2. Предложение за съставите на СИК и резервните членове на СИК на територията на Община Трявна от кмета на общината.
 3. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 4. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 5. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 6. Копие от покана за провеждане на консултациите.
 7. Протокол за удостоверяване обявяването на поканата за консултациите в сградата на община Трявна.
 8. Разпечатка от интернет страницата на Община Трявна относно публично обявяване на дата, час и място на провеждане на консултациите.;

Със Заповед №446/08.08.2022 г., Кметът на община Трявна е образувал деветнадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., предвидил е четири секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №11- НС от 17.08.2022 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Трявна за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г, както следва: 13 СИК по 9 членове /всички включващи над 500 избиратели/ и 10 СИК по 7 членове /всички включващи до 500 избиратели /, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  187 души и е определила следното разпределение на съставите:

Партия/коалиция

ПП

ГЕРБ-СДС

ДПС

БСП

ИТН

ДБО

Възраждане

Общо

Общ брой

членове СИК

37

34

24

23

23

23

23

187

Членове

17   

17   

14   

15   

17   

18   

20

118

Секционно

 ръководство

20

17

10

8

6

5

3

69

Председател

7

6

3

3

2

1

1

23

Заместник

председател

7

5

3

3

2

2

1

23

Секретар

6

6

4

2

2

2

1

23

 

На 22.08.2022 год. са проведени консултации при кмета на Община Трявна и видно от приложения протокол е, че всички участвали в консултациите партии и коалиции -  КП „Продължаваме Промяната”, КП „ГЕРБ-СДС”, ПП ДПС,  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и ПП„ВЪЗРАЖДАНЕ” са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Трявна са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Трявна.

Съгласно Решение № 1281НС от 16.08.2022 год. на ЦИК -  т.23, “а” „аа”: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 от решението, в срок до 6.09.2022 г; а) при постигнато съгласие: аа) по предложението на кмета по т. 21, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 1281НС от 16.08.2022 год. на ЦИК и методиката към него и Предложение с Вх.№ 53 от 30.08.2022 г.   на кмета на община Трявна, РИК – Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Трявна, за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г по предложение с Вх.№ 53 от 30.08.2022 г.  на кмета на община Трявна, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Трявна да се издадат удостоверения по образец - Приложение №32-ПВР/НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 05.09.2022 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 107-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 106-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

 • № 105-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения