Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Габрово, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Габрово

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Габрово е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК за община Габрово от РИК – Габрово.

Преписката е заведена под № 26 от 26.08.2022 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;
 2. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 3. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;
 4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 5. Протоколи от консултациите , проведени на 26.08.2022 г. в 10:00 ч и на 26.08.2022 г. в 15:00 ч;

 

Със Заповед №1592/09.08.2022г, Кметът на община Габрово е образувал сто и десет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., предвидил е шест секции в лечебни заведения и три ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №8-/НС от 17.08.2022 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 72 СИК по 9 членове /всички включващи над 500 избиратели/ и 44 СИК по 7 членове /всички включващи до 500 избиратели /, включително и предвидените шест СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  956 души и е определила следното разпределение на съставите :

Партия/коалиция

ПП

ГЕРБ-СДС

ДПС

БСП

ИТН

ДБО

Възраждане

Общо

Общ брой членове

СИК

195

177

120

116

116

116

116

956

Членове

95   

89   

69   

77   

88   

92   

98

608

Секционно

ръководство

100

88

51

39

28

24

18

348

Председател

33

30

17

13

9

8

6

116

Заместник

 председател

33

29

17

13

10

8

6

116

Секретар

34

29

17

13

9

8

6

116

 

На 26.08.2022 год. са проведени консултации при кмета на Община Габрово. При първите проведени консултации, в 10:00 ч, видно от приложения протокол, участвалите в консултациите партии и коалиции – КП „Продължаваме Промяната”, КП „ГЕРБ-СДС”, ПП ДПС,  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”и  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ са депозирали предложения за поименен състав на членовете на СИК, съобразно определените им брой членове и разпределение на съставите.  ПП„ВЪЗРАЖДАНЕ” представя предложение за по-малък брой членове на СИК и секционно ръководство. Във връзка с това, в същия ден, от 15:00 ч. са проведени допълнителни консултации за попълване на незаетите места за членовете на СИК – Габрово, на които присъстват представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. На допълнителните консултации се извършва разпределение, което е единодушно прието от всички присъстващи упълномощени представители на КП „Продължаваме Промяната”, КП „ГЕРБ-СДС”, ПП ДПС,  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”,  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и  ПП„ВЪЗРАЖДАНЕ”.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Габрово са приключили без да е постигнато съгласие между участниците относно определяне на ръководния състав на СИК на територията на община Габрово, поради неспазване на методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.на ЦИК. Не е налице хипотезата на чл.92, ал.9 от ИК, поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК.

Съгласно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК -  т.23, “б” : Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 от решението, в срок до 06.09.2022 г; когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от това решение, в срок до 06.09.2022 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.12, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.на ЦИК и методиката към него, съобразявайки се в максимална степен с направените поименни предложения от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово представители, както и във връзка с постигнато единодушно съгласие за разпределение и попълване на незаетите места за членовете на СИК – Габрово от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово представители, РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Назначава секционните избирателни комисии в община Габрово, за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения по образец - Приложение №32- НС (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението да се обяви на таблото на РИК– Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 05.09.2022 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 107-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 106-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

 • № 105-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения