Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
Габрово, 02.10.2022

ОТНОСНО: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500065

При проверка на протокол на СИК - Приложение 82-М, с фабричен номер № 07010032 и въвеждане на данните от протокола от оператор на ИП към РИК сработи контрола по проверки – брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък по т.3 /237/ не е равен на брой потвърдени гласове от машинното гласуване т.5 /238/.

СИК 070500065 е съставила протокол, че при сигнализиране за свършване на принтерната хартия на машината са предприети действия за подмяна на ролката с резервна, но гласуването на последния гласоподавател е останало незавършено. На практика се е получило гласуване с две карти от един избирател, и тези гласувания са отчетени от машинното устройство. С оглед на това обстоятелство и независимо, че при машинното гласуване са отчетени 238 разписки, РИК - Габрово

РЕШИ:

Да се приеме протокол на СИК 070500065 с фабр.№ 07010032 , така както е съставен и подписан от членовете на СИК и да се издаде ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА, независимо от сработилата контрола.

Препис от решението да се приложи към Протокол на СИК 070500065.

Препис от решението да се предостави на Ръководителя на ИП към РИК – Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 03.10.2022 в 04:52 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения