Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Габрово, 02.10.2022

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в изборен район 07 Габровски и назначаване на нови

След получен сигнал от председателя на СИК 070500111 относно невъзможността на секретаря на СИК 070500111 да изпълнява задълженията си в изборния ден, се извърши проверка на място от членове на РИК Габрово. При проверката се установи, че сигналът е основателен и след проведен разговор с лицето, същото е напуснало района на избирателната секция.

С оглед на изложеното и на основание чл. 229, ал. 4 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност:

 

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500111

Светослав Христов Христов

Секретар

ДПС

2.Назначава на негово  място:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500111

Христо Колев Христов

Секретар

БСП

 

3.На новоназначения член  на СИК  да се издаде  удостоверение.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 02.10.2022 в 13:19 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения