Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Габрово, 02.10.2022

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в изборен район 07 Габровски и назначаване на нови

Постъпили са заявления   от КП ДБО с Вх.№240/2.10.2022г ,от КП ПП с Вх.№242/02.10.2022 г, от ПП ДПС с Вх.№241/02.10.2022 г. подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  изборен район 07 Габровски.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

1.Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500090

Бисер Кирилов Симеонов

Член

ДБО

071200001

Добринка Пенчева Пенчева

Член

ДПС

070500040

Даниел Тихомиров Лазаров

Член

ПП

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

ПП/КП

070500090

Димитър Христофоров Мичев

Член

ДБО

071200001

Фани Йоскова Георгиева

Член

ДПС

070500040

Гена Михова Минчева

Член

ПП

3.На новоназначените членове  на СИК  в да се издадат  удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Детелин Недялков Цонев

* Публикувано на 02.10.2022 в 08:47 часа

Календар

Решения

  • № 107-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 106-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

  • № 105-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения