Архив избори:
02.10.2022

Съобщение

РИК 07 - Габровски съобщава, че след 19:00 часа на 02.10.2022 г. ще работи и заседава в Спортна зала "Орловец" гр. Габрово, ул. "Орловска" № 111. Предвид това за контакт с комисията след 19:00 часа ще се използва тел.: 0887 604 818. 

01.10.2022

Съобщение

РИК 07 информира всички заинтересовани, че броят на избирателите, които са включени в избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г. в  Изборен район – Седми Габровски, включващ общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, са както следва:


Област Габрово


Община


Брой избиратели


Габрово

    54 805


Севлиево

    31 023


Дряново

      7 564


Трявна

      9 754


Общ брой избиратели

  103 146

30.09.2022

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ 01.09.2022Г. /СЪБОТА/

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ 01.10.2022Г. /СЪБОТА/

ОБЩИНА ГАБРОВО- ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3 /СЛУЖЕБЕН ВХОД НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ/ - 

НАЧАЛО НА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ 12.00 часа

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

40,  41,  42,  43,  44, 58, 25,  26,  45,  46, 65

12.00 часа

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,

12.20 часа

 13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24 

12.45 часа

28,  29,  30,  31,  32,  33,  34, 47,  48, 66

13.10 часа

49, 52, 53,  54, 35, 36,  37,  38,  39, 50,  51, 55,  56

13.30 часа

67,  68, 69,  70,  71, 72,  73,  74,  75,  76,  77,  78

14.05 часа

59,  60,  61,  62,  63,  64, 57,  79, 80,  81, 106                                                    

14.30 часа

97, 27, 82,  83,  84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  91

14.55 часа

92,  93,  94,  95,  96, 98,  99, 100, 101, 102

15.20 часа

103,  104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114                                                             

15.45 часа

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО- СЕВЛИЕВО, пл. Свобода 1 – СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

13.30 часа - избирателните секции в селата.

15.30 часа - избирателните секции в гр. Севлиево.

ОБЩИНА ТРЯВНАТРЯВНА, ул. Ангел Кънчев №21 – СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

11.00 часа - НАЧАЛО НА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ 

ОБЩИНА ДРЯНОВОДРЯНОВО, Общинска администрация

14,30 часа

Получаване на изборните материали от СИК от Общинска администрация и организираното транспортиране до избирателните секции в град Дряново: 071200014 - с. Царева ливада, 071200001, 071200002, 071200003, 071200004, 071200005, 071200006, 071200007, 071200008, 071200009, 071200010, 071200011, 071200012, 071200013.

15,30 часа

Получаване на изборните материали от СИК от Общинска администрация и организираното транспортиране до избирателните секции в селата: 071200015 - с. Радовци, 071200016 - с. Скалско, 071200017 - с. Янтра, 071200018 - с. Гостилица, 071200019 - с. Славейково, 071200020 - с. Длъгня, 071200021 - с. Ганчовец, 071200022 - с. Косарка, 071200023 - ДПЛД - Дряново, 071200025 - Хоспис - Дряново.

30.09.2022

Съобщение

РИК – Габрово обявява, че на територията на МИР 07 са образувани СЕДЕМ избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО

070500111 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500112 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1

ОБЩИНА ДРЯНОВО

071200023 – гр. Дряново, Дом за възрастни хора с деменция, ул. Димитър Крусев №26,

071200025 – гр. Дряново, „Регионален хоспис”ЕООД , ул. Шипка №164,

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

072900067 – гр .Севлиево, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”ЕООД,

072900068 – гр.Севлиево, Държавна психиатрична болница, ул. "Видима" №33

ОБЩИНА ТРЯВНА

073500020 – гр. Трявна, Дом за стари хора, ул. "Индустриална"№1

30.09.2022

Съобщение

РИК – Габрово обявява, че на територията на МИР 07 са образувани ТРИ подвижни секционни избирателни комисии, в които ще гласуват избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. :

070500114 – община Габрово

072900069 – община Севлиево

072900070– община Севлиево

27.09.2022

Обучителни материали

23.09.2022

График за обучение на членовете на СИК

РИК 07 обявява график за провеждане на обучение членовете на секционните избирателни комисии за Седми район – Габровски, приет с Решение № 64-НС/20.09.2022 г. на РИК:

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

„СИЕЛА НОРМА“АД обучение за работа със СУМГ

ЛЕКТОРИ

ЧЛЕНОВЕ РИК

ГАБРОВО

28.09.2022Г.

17.30ч.

19.00ч.

 Недева/Петкова/ Гьопсалиев

ДРЯНОВО

27.09.2022Г.

17.30ч.

19.00ч.

 Петкова/Цонев

СЕВЛИЕВО

27.09.2022Г.

17.30ч.

19.00ч.

 Недева/Райкова/Гьопсалиев

ТРЯВНА

28.09.2022Г.

17.30ч.

19.00ч.

 Райкова/ Цонев

Обученията ще се проведат ПРИСЪСТВЕНО.

 

20.09.2022

Приемане на документите за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в РИК – Габрово

Приемането на документите за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в РИК – Габрово,  се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., по реда на Решение № 1318 - НС от 19.08.2022 г. на ЦИК.

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции, се регистрират от РИК в срок до 17:00ч. на 01.10.2022 г.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от РИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Броят на предложените за регистрация застъпници не може да надвишава броя на избирателните секции в изборен район 07 – Габровски – 217.

Форма за регистриране на застъпници и заместващи застъпници

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата, дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 48-НС от изборните книжа) .
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в изборен район 07 - Габровски.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01 октомври 2022 г.
 5. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 6. РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците за застъпници sheet 1 и за заместващи застъпници sheet2.

Списък Застъпници и заместващи застъпници

20.09.2022

ПРОМЕНЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ (СУЕМГ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В СЕДМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ

РИК в Седми изборен район – Габровски обявява, че в 156 Секционни избирателни комисии на територията на изборния район,  ще се проведе машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Списък секции с машинно гласуване.

В ДВЕ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  ЩЕ СЕ ГЛАСУВА С ДВЕ МАШИНИ, аименно: 

СИК 070500001 и СИК 070500041

 

07.09.2022

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. РИК в Седми изборен район - Габровски напомня, че на 17 септември 2022 г. включително, изтича срокът за:

 • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
 • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.
17.08.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РИК - ГАБРОВО

От 18.08.2022 г., РИК в Седми изборен район - Габровски започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Седми изборен район, насрочени за 02 октомври 2022 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 30.08.2022 г. включително (32 дни преди изборния ден) и се извършва по реда на Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. на ЦИК.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

 • заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС);
 • пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 • предложението, следва да се представи и на технически носител в Excel формат.

Към предложението (Приложение №60-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат се прилагат:

 • списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС).Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител (Приложение №1), определен с Решение №1208-НС от 04.08.2022 г.
 • заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

15.08.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК - ГАБРОВО

От 15.08.2022 г., РИК в Седми изборен район - Габровски започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 22.08.2022 г. и се извършва по реда на Решение № 1227 - НС/10.08.2022г. на ЦИК.

За участие в изборите инициативните комитети внасят безлихвен депозит  в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

13.08.2022

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено за 13.08.2022 г. от 10.30 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 107-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 106-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900054

 • № 105-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 073500009

всички решения