Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Габрово, 10.07.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи от РИК 07 на СИК/ПСИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс, РИК - Габрово

 

РЕШИ:

 

 1. При постъпване в РИК - 07 на уведомление за сгрешен протокол по реда на чл. 274, ал. 1, член на РИК предава на СИК приложения с №, както следва: 96-НС-х, 96-НС-м, 96-хм и 96-НС-кр по реда на Решение № 378-НС/03.07.2021г. на ЦИК.
 2. Упълномощава всички членове на РИК - 07 Габрово, с правата поотделно да предават и транспортират от и до РИК посочените в т.1 от настоящото решение приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 10.07.2021 в 14:38 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения