Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Габрово, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпило е заявление от ПП ДПС с Вх.№205/10.07.2021 г, подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

72900023

Пенка Йонкова Христова

Секретар

ДПС

72900009

Мая Иванова Маринова

Член

ДПС

72900069

Султан Илиянов Ангелов

Член

ДПС

72900029

Атанас Илиянов Илиев

Член

ДПС

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

72900023

Мая Иванова Маринова

Секретар

ДПС

72900009

Султан Илиянов Ангелов

Член

ДПС

72900069

Мелиха Кеязимова Казасова

Член

ДПС

72900029

Фатме Мехмед Мехмед

Член

ДПС


3.На новоназначените  членове  на СИК - община Севлиево да се издадат  удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 10.07.2021 в 12:58 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения