Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
Габрово, 26.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Севлиево

Със Заповед №0475/19.05.2021 г., Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и седем избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., предвидил е две секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 год. и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Севлиево за произвеждане на изборите за  народни представители на 11.07.2021г, както следва: : 46 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 23 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  506 души.

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК :

 

Партия/коалиция

ГЕРБ-СДС

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Общо

Общ брой членове СИК

125

92

82

69

69

69

506

Членове

60

48

45

43

46

57

299

Секционно ръководство

65

44

37

26

23

12

207

Председател

22

15

12

9

7

4

69

Заместник председател

21

14

13

9

8

4

69

Секретар

22

15

12

8

8

4

69

 

 3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 26.05.2021 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения