Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от от ПП ИТН с Вх.№195/09.07.2021г, от ПП ДПС с Вх.№198/09.07.2021 г и от КП БСП за БЪЛГАРИЯ с Вх.№194/09.09.2021 г., подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500117

Нели Раднева Димитрова

Секретар

ИТН

070500011

Разие Касим Касим

Член

ДПС

070500039

Тунджай Мехмед Рамадан

Член

ДПС

070500041

Павлина Василева Василева

Член

БСП

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500117

Анелия Енева Христова

Секретар

ИТН

070500011

Айсел Мехмедова Ахмедова

Член

ДПС

070500039

Росица Енчева Иванова

Член

ДПС

070500041

Деан Метев Метев

Член

БСП


3.На новоназначените членове  на СИК - община Габрово да се издадат  удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения