Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. №180/08.07.2021 г., депозирана в РИК от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“

На 08.07.2021 г. в РИК Габрово постъпи жалба с вх. № 180/08.07.2021 г., заведена под № 4 /08.07.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК Габрово. Жалбата е подписана и депозирана от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“.

            В жалбата се твърди, че на 07.07.2021г. симпатизанти на жалбоподателите в гр. Дряново, сезирали КП ГЕРБ-СДС, че лица, които участват в предстоящите избори, унищожават техни агитационни материали. След проверка представители на КП ГЕРБ-СДС установили, че плакати на ГЕРБ-СДС поставени в гр. Дряново, жк Априлци на информационното табло и магазин, табло на жп гара срещу ВСК Кентавър, пл.“К. Фичето“, в Царева Ливада на площада, с. Янтра-табло, са унищожени. Като унищожаването на агитационните материал се състои в поставяне върху номера на коалицията (определен от ЦИК, а именно № 5 за ГЕРБ-СДС), на стикер, бял квадрат със син кант с посочен номер на ДПС, а именно номер 7. В жалбата се навеждат твърдения, освен че се унищожават плакатите на ГЕРБ-СДС, явно и недвусмислено се цели заблуждаване на гласоподавателите и се създава реална възможност за въздействие върху изборния резултат. Приложен е снимков материал. По същество в жалбата се твърди, че е извършено нарушение на чл. 183, ал. 5 от ИК. Жалбоподателите сезират РИК Габрово да предприеме необходимите мерки, да бъдат премахнати въпросните стикери с номер 7, поставени върху предизборните плакати на коалицията и да се състави АУАН на партия ДПС, съгласно разпоредбите на ЗАНН.

С оглед изясняване на фактическата обстановка, РИК Габрово, съвместно с представители на общинска администрация Дряново извърши служебна проверка на местата, посочени в жалбата, при която се установи, че стикерите върху плакатите на ГЕРБ-СДС са премахнати.  Направен е снимков материал, който е приложен към решението.

В случая РИК 07 Габрово счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение поради следните съображения:

В действителност е налице нарушение, което се установява от предоставения снимков материал към жалбата. Но към момента на извършване на проверката, нарушението е преустановено.и поради тази причина жалбата се оставя без уважение. Не може да се установи и категорично извършителят или извършителите на деянието, нито евентуално тяхната принадлежност към определена партия или коалиция. С оглед на което, не може да се ангажирана и исканата от жалбоподателя административно наказателна отговорност, тъй като същата е лична и не може да се налага на предполагаем извършител, без да има категорични доказателства в тази насока.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

 РЕШИ:

Оставя без уважение Жалба с вх. №180/08.07.2021 г., депозирана в РИК от Цветомир Михов пълномощник на КП „ГЕРБ-СДС“

 1. Указва на всички политически субекти да спазват стриктно разпоредбите на ИК.
 2. Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 12:41 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения