Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 156/07.07.2021 г., депозирана в РИК от Георги Табаков пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

На 07.07.2021 г. в РИК Габрово постъпи жалба с вх. № 156/07.07.2021 г., заведена под № 3/07.07.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК Габрово. Жалбата е подписана и депозирана от Георги Табаков пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

В жалбата се твърди, че в гр. Трявна и гр. Севлиево на нерегламентирани за това места са поставени плакати на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г. Местата, посочени в жалбата са следните:

 • гр. Трявна – подпорна стена на двора на ВиК Трявна.
 • гр. Севлиево – трафопост на кръстовището на ул. „Марин Попов“ и ул. „Александър Верешчагин“; ел. табла на ул. „Марин Попов“ № 9 и 10, ел. табла на ул. „Опълченска“ № 23 и 56, ел. табла на кръстовището на ул. „Опълченска“ и ул. „Асенова“ ел. табло на ул. „Опълченска“ и ул. „Асенова“.

На РИК Габрово е служебно известно, че:

- със Заповед № 377 от 10.06.2021 г. Кметът на Община Трявна е определил местата, на които е позволено да бъдат поставяни агитационни материали, като посоченото в жалбата място не е сред тях.

- със Заповед № 0535 от 07.06.2021 г. Кметът на Община Севлиево е определил на кои места е позволено поставянето на агитационни материали. Посочените в жалбата места не са включени в цитираната заповед.

По същество в жалбата се излагат твърдения за извършени нарушения по чл. 183, ал. 4 от ИК и Заповедите на кметовете на двете общини.

С оглед изясняване на фактическата обстановка, РИК Габрово възложи на кметовете на двете общини да извършат проверка на посочените в жалбата места и да установят дали твърденията в жалбата отговарят на действителността.

            В гр. Трявна е извършена проверка от Общинския инспекторат, която е установила, че в действителност на посоченото място нерегламентирано са били поставени агитационни материали, като към момента тези материали са премахнати.

            В гр. Севлиево също е извършена проверка от служители на Общинския инспекторат, която е установила, че в действителност на посочените в жалбата места, както и на други, непосочени в нея места, са поставени агитационни материали в противоречие със Заповедта на кмета на общината.

            Резултатите от проверката, с оглед оперативност, са съобщени на председателя на РИК Габрово по телефона.

            С оглед гореизложеното в конкретния случай несъмнено се установява, че жалбата е основателна и е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Предвид това и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Приема за установено, че жалба с вх. № 156/07.07.2021 г., депозирана в РИК от Георги Табаков пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ е основателна и доказана.
 2. На основание чл. 186, ал.1 от ИК указва на кмета на Община Севлиево агитационните материали, разпространени в нарушение на кодекса, да бъдат премахнати.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 12:29 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения