Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Габрово, 09.07.2021

ОТНОСНО: Анулиране на издадени удостоверения на членове на СИК

С решение №7 – НС от 26.05.2021 г РИК – Габрово формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед №1001/ 20.05.2021г. на кмета на община Габрово избирателни секции:

070500111 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500112 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500113 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500114 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500115 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500116 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

 • единните номерана  предвидените в Заповед №283/ 21.05.2021г.  на кмета на община Дряново избирателни секции:

071200023 – гр. Дряново, Дом за възрастни хора с деменция, ул. Димитър Крусев №26,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства,

071200025 – гр. Дряново, „Регионален хоспис”ЕООД , ул. Шипка №164,

 • единните номерана  предвидените в Заповед № 0475/ 19.05.2021г.,  на кмета на община Севлиево избирателни секции:

072900068 – гр .Севлиево, МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”, ул. Стефан Пешев №147,

072900069 – гр .Севлиево, Държавна психиатрична болница, ул. Видима №33,

 • единните номерана предвидените в Заповед 320/20.05.2021г.  на кмета на община Трявна избирателни секции,:

073500020 – гр. Трявна, Дом за стари хора, ул. Индустриална,

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

Решението влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

В срока по чл.9 ал.8 от ИК не са формирани при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК следните избирателни секции:

070500112 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500114 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500115 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500116 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

072900068 – гр .Севлиево, МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”, ул. Стефан Пешев №147,

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72,ал.1 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

 1. Анулира издадените удостоверения на членове на СИК в следните секционни избирателни комисии:

070500112 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500114 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500115 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500116 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

072900068 – гр .Севлиево, МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”, ул. Стефан Пешев №147,

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 09.07.2021 в 12:28 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения