Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Габрово, 08.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от от КП ИСМВ с Вх.№172/08.07.2021г и Вх.№181/08.07.2021г, от ПП ИТН с Вх.№184/08.07.2021г. и от КП ГЕРБ-СДС с Вх.№185/08.07.2021г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500047

Елина Божидарова Христова

Член

ИТН

070500014

Виолета Валери Тодорова

Член

ИМВ

070500111

 Катя Иванова Шипчанова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

070500021

Ивелина Иванова Христова

Член

ИМВ

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500047

Марияна Христова Стойнова

Член

ИТН

070500014

Мариана Генова Белчева

Член

ИМВ

070500111

 Снежана Илиева Чубрикова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

070500021

Миглена Христова Ангелова

Член

ИМВ


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения