Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
Габрово, 26.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Габрово

Със Заповед №1001/20.05.2021г, Кметът на община Габрово е образувал сто и десет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., предвидил е шест секции в лечебни заведения и  пет ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1,  във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 год. и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за  народни представители на 11.07.2021г, както следва: 82 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 34 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените шест СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  860 души.

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК :

 

Партия/коалиция

ГЕРБ-СДС

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Общо

Общ брой членове СИК

216

158

138

116

116

116

860

Членове

107   

84   

76   

72   

77   

96   

512

Секционно ръководство

109

74

62

44

39

20

348

Председател

36

25

21

15

13

6

116

Заместник председател

37

25

20

14

13

7

116

Секретар

36

24

21

15

13

7

116

 

 3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 26.05.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения