Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Габрово, 07.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ИСМВ с Вх.№ 149/07.07.2021г., от КП ГЕРБ-СДС с Вх.№151/07.07.2021 г. и от ПП ДПС с Вх.№162/7.7.2021 г.,  подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Дряново.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

071200005

Георги Дончев Йорданов

Член

ДПС

071200006

Десислава Авксентиева Манастирска

Член

ИМВ

071200008

Светлозар Тодоров Велков

Зам.председател

ИТН

071200009

Нелия Николова Джеджева

Член

ГЕРБ

071200011

Марийка Тодорова Георгиева-Стефанова

Член

ДПС

071200013

Мустафа Расимов Садулов

Член

ДПС

071200015

Антония Валентинова Пенчева

Председател

ИТН

071200015

Антония Мойсеева Тодорова

Зам.председател

ГЕРБ

071200023

Селиме Насуфова Дженипова

Член

ДПС

071200025

Мирослав Пенчев Дончев

Зам.председател

ГЕРБ

071200025

Раим Мустафа Али

Член

ДПС

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

071200005

Селиме Насуфова Дженипова

Член

ДПС

071200006

Мариета Димитрова Аладжова

Член

ИМВ

071200008

Цветомир Красимиров Георгиев

Зам.председател

ИТН

071200009

Константин Николаев Йорданов

Член

ГЕРБ

071200011

Николай Огнянов Ганчев

Член

ДПС

071200013

Пламен Василев Петров

Член

ДПС

071200015

Благовеста Христофорова Димитрова

Председател

ИТН

071200015

Александра Мигленова Ангелова

Зам.председател

ГЕРБ

071200023

Раим Мустафа Али

Член

ДПС

071200025

Камелия Недкова Костова

Зам.председател

ГЕРБ

071200025

Катя Асенова Аспарухова

Член

ДПС


3.На новоназначените членове на СИК - община Дряново да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Зам. председател: Васил Николаев Найденов

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения