Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Габрово, 07.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ДБО с Вх.№ 142/06.07.2021г.,от КП ИСМВ с Вх.№148/07.07.с Вх.№160/7.7.2021 г и  от ПП ИТН с Вх.№147/07.07.2021г. и Вх.№164/7.7.2021 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500003

Мирослава Венкова Цонева

Зам.председател

ДБО

070500010

Петя Иванова Стоянова

Член

ДБО

070500015

Надежда Михаилова Щебунаева

Член

ИМВ

070500022

Красимира Иванова Косева

Секретар

ИТН

070500027

Ценка Пеева Консулова

Член

ИМВ

070500032

Боян Колев Станев

Член

ИМВ

070500049

Даяна Николаева Гъдева

Секретар

ИТН

070500069

Дона Татянова Николова

Член

ИТН

070500092

Румен Георгиев Узунов

Член

ИМВ

070500096

Петър Николов Николов

Член

ИТН

070500107

Анелия Николаева Баканова

Член

ИМВ

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500003

Даяна Мариянова Цонева

Зам.председател

ДБО

070500010

Галина Христова Перчемлиева

Член

ДБО

070500015

Марко Начев Марков

Член

ИМВ

070500022

Марияна Добринова Карамфилова

Секретар

ИТН

070500027

Илиян Димитров Станев

Член

ИМВ

070500032

Ценка Пеева Консулова

Член

ИМВ

070500049

Румяна Колева Тунева

Секретар

ИТН

070500069

Силвия Петкова Събева

Член

ИТН

070500092

Анелия Николаева Баканова

Член

ИМВ

070500096

Михаил Колев Начев

Член

ИТН

070500107

Румен Георгиев Узунов

Член

ИМВ


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Зам. председател: Васил Николаев Найденов

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.07.2021 в 20:00 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения