Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Габрово, 07.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпили са заявления от ПП ДПС с Вх.№138/06.07.2021. и от ПП ИТН с Вх.№147/07.07.2021 г и Вх.№150/7.7.2021 ги от КП ИСМВ с Вх.№152/07.07.2021г., от КП БСП за България с Вх.№157/7.7.2021 г. и от ПП ДПС с Вх.№161/7.7.2021 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900003

Магдалена Христова Божинова

Член

ДПС

072900016

Хубавена Георгиева Димитрова

Член

ИТН

072900025

Лидия Тихомирова Реджепова

Секретар

ИТН

072900029

Айда Аленова Миланова

Член

ДПС

072900036

Антон Василев Колев

Член

ИМВ

072900046

Лааридин Синанов Пехливанов

Зам.председател

ИТН

072900060

Валерия Милчева Атанасова

Секретар

ИТН

072900063

Стефка Русева христова

Секретар

ИТН

072900066

Майкъл Стилиянов Василев

Председател

БСП

072900066

Христо Станимиров Христов

Зам.председател

ИТН

072900070

Петранка Андреева Мичева

Член

ДПС

072900071

Данаил Митков Доков

Зам.председател

ДПС

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900003

Лилия Вълчова Вълова

Член

ДПС

072900016

Донка Маринова Цвяткова

Член

ИТН

072900025

Пламена Мирославова Маринова

Секретар

ИТН

072900029

Атанас Илиянов Илиев

Член

ДПС

072900036

Стефан Радославов Стефанов

Член

ИМВ

072900046

Десислава Николаева Маринова

Зам.председател

ИТН

072900060

Елена Георгиева Маринова

Секретар

ИТН

072900063

Анета Антонова Иванова

Секретар

ИТН

072900066

Йорданка Горчова Маринова

Председател

БСП

072900066

Альоша Асенов Станев

Зам.председател

ИТН

072900070

Данаил Митков Доков

Член

ДПС

072900071

Петранка Андреева Мичева

Зам.председател

ДПС


3.На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Васил Николаев Найденов

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения