Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Габрово, 26.05.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Седми изборен район - Габровски в изборите за народни представители на 11юли 2021 г.

Съгласно Решение №17-НС/15.05.2021г. на ЦИК, единния номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ , където:

АА  е номерът на изборния район в страната, в настоящия случай - 07;

ВВ  е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ - за община Габрово - 05; за община Дряново - 12; за община Севлиево - 29; за община Трявна - 35.

СС е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината, определена със Заповед на кмета на общината за образуване на избирателните секции на територията на съответната община.

По отношение на община Габрово, със Заповед №1001/20.05.2021г., кметът на общината е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси.

По отношение на община Дряново, със Заповед № 283/21.05.2021г., кметът на общината е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси.

По отношение на община Севлиево, със Заповед № 0475/19.05.2021г., кметът на общината е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси.

По отношение на община Трявна, със Заповед № 320/20.05.2021г., кметът на общината е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси.

Заповедите са обявени публично, съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК, не са оспорени в законово установения срок и са влезли в сила.

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение №17-НС/15.05.2021г. на ЦИК, РИК в  ИР №07– Габровски

РЕШИ:

1.1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община Габрово за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. : от 070500001 до 070500110 включително, съгласно приложение №1  към решението.

1.2 Формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед №1001/ 20.05.2021г. на кмета на община Габрово избирателни секции, както следва:

070500111 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500112 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500113 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500114 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1,

070500115 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500116 – гр.Габрово, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. Трети март № 9,

070500117, 070500118, 070500119, 070500120 и 070500121 - Подвижни избирателни секции.

Решението по т.1.2 влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

2.1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община Дряново за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.: от 071200001 до 071200022 включително,  съгласно приложение №2 към решението

2.2 Формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед №283/ 21.05.2021г.  на кмета на община Дряново избирателни секции, както следва:

071200023 – гр. Дряново, Дом за възрастни хора с деменция, ул. Димитър Крусев №26,

071200024 – с. Радовци, Дом за възрастни хора с психични разстройства,

071200025 – гр. Дряново, „Регионален хоспис”ЕООД , ул. Шипка №164,

071200026 и 071200027 - Подвижни избирателни секции.

Решението по т.2.2 влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

3.1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.: от 072900001 до 072900067 включително,  съгласно приложение №3 към решението

3.2. Формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед № 0475/ 19.05.2021г.,  на кмета на община Севлиево избирателни секции, както следва:

072900068 – гр .Севлиево, МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”, ул. Стефан Пешев №147,

072900069 – гр .Севлиево, Държавна психиатрична болница, ул. Видима №33,

072900070 и 072900071 - Подвижни избирателни секции.

Решението по т.3.2 влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

4.1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община Трявна за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.: от 073500001 до 073500019 включително,  съгласно приложение №4 към решението

4.2. Формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед 320/20.05.2021г.  на кмета на община Трявна избирателни секции, както следва:

073500020 – гр. Трявна, Дом за стари хора, ул. Индустриална,

073500021 – гр. Трявна,  МБАЛ “Д-р Т.Витанов”, ул. Лясков дол №1,

073500022 и 073500023 - Подвижни избирателни секции.

Решението по т.4.2 влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК и/или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

Решението да се обяви на таблото на РИК в ИР №07 – Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 26.05.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения