Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Габрово, 05.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпили са заявления от ПП ДПС с Вх.№119/02.07.2021 г., от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” с Вх.№ 126/04.07.2021 г, от КП ДБО с Вх.№ 131/4.7.2021 и от КП ИСМВ с Вх.№132/5.7.2021 г,  подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

072900008

Иван Весков Колев

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900010

Преслав Валериев Бенеков

Секретар

ДБО

Севлиево

072900011

Геновева Минчева Богословова

Член

ДПС

Севлиево

072900033

Петър Колев Петров

Председател

ИМВ

Севлиево

072900050

Иво Кирилов Якимов

Член

ДПС

Севлиево

072900070

Деян Василев Сейнов

Секретар

ДБО

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

072900008

Виктория Пламенова Христова

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900010

Явор Пламенов Данаилов

Секретар

ДБО

Севлиево

072900011

Иво Кирилов Якимов

Член

ДПС

Севлиево

072900033

Преслав Валериев Бенеков

Председател

ИМВ

Севлиево

072900050

Геновева Минчева Богословова

Член

ДПС

Севлиево

072900070

Росица Петкова Атанасова

Секретар

ДБО


3.На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения