Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Габрово, 05.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления КП ГЕРБ-СДС с Вх.№118/02.07.2021., от ПП Има такъв народ с Вх.№125/4.7.2021 г, от ДБО с Вх.№129/5.7.2021 г , от КП ИСМВ с Вх.№ 132/05.07.2021 г.   подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500006

Цанка Христофорова Иванова

Член

ДБО

Габрово

070500008

Пепа Димитрова Енчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500009

Ралица Стефанова Христева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500011

Милена Пенчева Кръстева

Член

ИМВ

Габрово

070500017

Андреяна Александрова Пеева

Член

ДБО

Габрово

070500018

Галина Станчева Гавриилидис

Секретар

ИМВ

Габрово

070500019

Александър Пеев Пеев

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500029

Тодора Василева Белчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500032

Димитър Йонков Йонков

Член

ДБО

Габрово

070500036

Христо Пенчев Димитров

Секретар

ИМВ

Габрово

070500042

Десислава Николаева Манева

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500050

Даниела Петкова Шепелева

Секретар

ДБО

Габрово

070500054

Стефан Пенчев Станев

Секретар

ГЕРБ

Габрово

070500054

Красимира Христова Минчева

Член

ДБО

Габрово

070500056

Венелина Иванова Иванова

Член

ИМВ

Габрово

070500057

Наталия Георгиева Станева

Зам.председател

ГЕРБ

Габрово

070500060

Велислав Ивайлов Асенов

Член

ИТН

Габрово

070500068

Мариета Христофорова Минчева

Член

ИМВ

Габрово

070500070

Йовка Петрова Александрова

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500072

Станислав Василев Иванов

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500083

Петър Василис Андрецудис

Член

ДБО

Габрово

070500084

Теодора Миткова Дечева

Зам.председател

ГЕРБ

Габрово

070500091

Милена Стефанова Петкова

Член

ИМВ

Габрово

070500096

Асен Петков Михов

Член

ДБО

Габрово

070500098

Виолета Паскова Янева

Член

ДБО

Габрово

070500099

Милена Колева Минчева

Председател

ИМВ

Габрово

070500105

Виолетка Христова Цвяткова

Член

ИМВ

Габрово

070500106

Росен Атанасов Пенчев

Член

ИМВ

Габрово

070500107

Иваничка Христова Иванова

Член

ИМВ

Габрово

070500108

Мария Евгениева Пенчева

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500113

Искрена Гатева Щерева

Секретар

ДБО

Габрово

070500113

Пенка Божкова Стефанова

Член

ИМВ

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500006

Иванка Цанкова Иванова

Член

ДБО

Габрово

070500008

Ралица Стефанова Христева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500009

Пепа Димитрова Енчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500011

Станимир Митев Станчев

Член

ИМВ

Габрово

070500017

Александър Пеев Пеев

Член

ДБО

Габрово

070500018

Николай Иванов Пешкирев

Секретар

ИМВ

Габрово

070500019

Борислав Светославов Алексиев

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500029

Стефка Георгиева Крумова

Член

ГЕРБ

Габрово

070500032

Андреяна Александрова Пеева

Член

ДБО

Габрово

070500036

Христо Александров Кременски

Секретар

ИМВ

Габрово

070500042

Виктория Божидарова Стойкова-Паришева

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500050

Искрена Гатева Щерева

Секретар

ДБО

Габрово

070500054

Драгомир Колев Койчев

Секретар

ГЕРБ

Габрово

070500054

Йовка Петрова Александрова

Член

ДБО

Габрово

070500056

Деспина Добринова Деренцева

Член

ИМВ

Габрово

070500057

Мария Цвяткова Цвяткова

Зам.председател

ГЕРБ

Габрово

070500060

Самуил Евгений Тотев

Член

ИТН

Габрово

070500068

Милка Димитрова Кьошева

Член

ИМВ

Габрово

070500070

Красимира Христова Минчева

Зам.председател

ДБО

Габрово

070500072

Валентина Стефанова Пенкова

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500083

Радослав Иванов Иванов

Член

ДБО

Габрово

070500084

Марияна Минкова Енчева

Зам.председател

ГЕРБ

Габрово

070500091

Милена Колева Минчева

Член

ИМВ

Габрово

070500096

Валентина Тотева Тодорова

Член

ДБО

Габрово

070500098

Христина Пенчева Петрова

Член

ДБО

Габрово

070500099

Милена Стефанова Петкова

Председател

ИМВ

Габрово

070500105

Добрина Ненчева Данова

Член

ИМВ

Габрово

070500106

Цанка Христова Христова

Член

ИМВ

Габрово

070500107

Анелия Николаева Баканова

Член

ИМВ

Габрово

070500108

Виолетка Христова Цвяткова

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500113

Боряна Стефанова Христова

Секретар

ДБО

Габрово

070500113

Недка Василева Пенкова

Член

ИМВ


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения