Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Габрово, 01.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

 

Постъпило е заявление КП ГЕРБ-СДС с Вх.№114/01.07.2021., подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

072900002

Даниела Йовчева Димитрова

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900021

Детелина Богомилова Кънчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900024

Милена Илиева Белоева

Член

ГЕРБ-СДС

072900032

Марияна Ванева Тодорова

Член

ГЕРБ-СДС

072900048

Блага Иванова Кочева

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900068

Илиана Димитрова Пунчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

072900002

Стилиян Добринов Добрев

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900021

Маруся Красимирова Минчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900024

Йоана Драгнева Кънева

Член

ГЕРБ-СДС

072900032

Александър Иванов Иванов

Член

ГЕРБ-СДС

072900048

Ивайло Иванов Кочев

Секретар

ГЕРБ-СДС

072900068

Пламен Петров Петров

Секретар

ГЕРБ-СДС


3.На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 01.07.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения