Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Габрово, 01.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 112/01.07.2021 г., депозирана в РИК от Николай Пенчев Попов

На 01.07.2021 г. в РИК Габрово постъпи жалба с вх. № 112/01.07.2021 г., заведена под № 2/01.07.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК Габрово. Жалбата е подписана и депозирана от Николай Пенчев Попов.

Жалбоподателят твърди, че е натоварен с организирането и поддържането на рекламната плакатна кампания на пет политически формации, изброени в жалбата. На 01.07.2021г .г-н Попов установил, че плакати на  ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ са залепени върху плакати на четири от представляваните от жалбоподателя партии както и върху плакати на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, при положение, че на тройните табла все още имало свободно място. Тези действия били тенденциозни и преднамерени. Иска се незабавно отношение с цел пресичане на тази „грозна и неетична” практика.

По същество в жалбата се твърди, че са заличени агитационни материали на няколко политически формации. От изложеното в жалбата обаче не става ясно къде са поставени тези агитационни материали. От израза „на тройните табла” не може да се установи конкретното място, на което се твърди, че е извършено нарушението. Не може да се прецени и дали заличените агитационно материали са били поставени на регламентирано за това място, или не. Няма и данни за лицето, което е поставило плаката, с който се твърди, че са заличени други агитационни материали.

Следва да се има предвид, че териториалната компетентност на РИК Габрово се простира върху четирите общини в област Габрово – Севлиево, Дряново, Трявна и Габрово. В жалбата не е посочено изобщо дали агитационните материали, по отношение на които се твърди, че е извършено нарушение, са поставени в някоя от тези четири общини, за да може РИК Габрово да прецени дали притежава териториална компетентност, за да се произнесе по така изложените в жалбата твърдения.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Оставя без уважение Жалба с вх. № 112/01.07.2021 г., депозирана в РИК от Николай Пенчев Попов
 2. Указва на всички политически субекти да спазват стриктно разпоредбите на Раздел II на Глава дванадесета от Изборния кодекс.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 01.07.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения