Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Габрово, 30.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на предпечатните образци на Информационно табло – Списък с имената на кандидатите по кандидатски листи и Бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите), за изборен район №07 – Габровски и определяне на тиража им

На основание чл.72, ал.1 т.1 във връзка с  чл.218, ал.4 от ИК, РИК-Габрово

Р Е Ш И:

1.Утвърждава предпечатния образец на Информационно табло – Списък с имената на кандидатите по кандидатски листи за изборен район №07 – Габровски, които ще се поставят пред изборните помещения и в кабините за гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определя тираж от 600 броя.

2.Утвърждава предпечатния образец на Бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) и определя тираж от 500 комплекта.

3.Одобрените образци, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на РИК да се приложат към протокола от заседанието на РИК – Габрово, като неразделна част от него.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения