Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Габрово, 30.06.2021

ОТНОСНО: назначаване на технически сътрудници към РИК - Габрово

На основание чл.72, ал.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс ,  Решение № 10 – НС/13.05.2021г. на ЦИК,   Решение № 6 – НС/22.05.2021г. на РИК- Габрово, изменено с Решение № 52– НС/25.06.2021г., РИК  в  ИР №07– Габровски

РЕШИ:

 1. Назначава Росица Петкова Минчева, ЕГН ххххх, постоянен адрес: хххххх, като технически сътрудник към РИК в ИР №07– Габровски, при условията на т.1.4 от Решение № 6 – НС/22.05.2021г. на РИК- Габрово, изменено с Решение № 52– НС/25.06.2021г., считано от 01.07.2021 г.   
 2. Назначава Милен Ивайлов Василев, ЕГН ххххх, постоянен адрес: хххххх , като технически сътрудник към РИК в ИР №07– Габровски, при условията на т.1.4 от Решение № 6 – НС/22.05.2021г. на РИК- Габрово, изменено с Решение № 52– НС/25.06.2021г., считано от 01.07.2021 г.   
 3. 3. Назначава Цвета Ангелова Тодорова - Стойчева, ЕГН ххххх, постоянен адрес: хххххх, като технически сътрудник към РИК в ИР №07– Габровски, при условията на т.1.5 от Решение № 6 – НС/22.05.2021г. на РИК- Габрово, считано от 01.07.2021 г.   

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област Габрово , за сключване на граждански договори с назначените лица при условията, посочени в т.т.1-3 от решението.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на РИК в  ИР №07– Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в решението.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения