Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Габрово, 30.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в Община Габрово

В законоустановения срок по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, Кметът на община Габрово е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на състава на ПСИК за община Габрово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

Преписката е заведена под № 100/29.06.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за състава на ПСИК, както и списъци на резервните членове на ПСИК;
 2. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и/или решенията за създаване на коалициите;
 3. Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на ПСИК;
 4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 5. Протокол от консултациите, проведени на 28.06.2021 г.;

Видно от представения протокол е, че е постигнато съгласие за състава на ПСИК. С решение №46-НС от 22.06.2021 г на РИК Габрово, броят на ПСИК за община Габрово е определен на един брой. Със Заповед № 1535/23.06.2021г. на Кмета на община Габрово е образувана една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, с адрес град Габрово, пл.Възраждане №3, ет.1, стая 118.

На основание  чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2 от ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021г. и методиката към него на ЦИК,  Решение 225-НС/13.06.2021 г и Решение 46-НС/22.06.2021 г на РИК Габрово,  РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Назначава членовете на ПСИК – община Габрово както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500117

Георги Каменов Балевски

Председател

ГЕРБ

Габрово

070500117

Емилия Дженкова Дженкова

Зам.председател

БСП

Габрово

070500117

Нели Раднева Димитрова

Секретар

ИТН

Габрово

070500117

Иваничка Гатева Бачева

Член

ДБО

Габрово

070500117

Ангел Копчев Димитров

Член

ДПС

Габрово

070500117

Павлина Милчева Стойчева

Член

ИМВ


 2.На назначените членове на ПСИК - община Габрово да се издадат удостоверения .

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения