Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Габрово, 30.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ИСМВ с Вх.№ 94/29.06.2021г., от ПП ИТН с Вх.№98/29.06.2021г. и от КП „БСП за България“ с Вх.№99/29.06.2021 г., подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

072900002

Йордан Павлов Христов

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900012

Симеонка Василева Димитрова-Базергянова

Член

БСП

Севлиево

072900015

Мирослав Ненков Михайлов

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900020

Ивайло Костадинов Костадинов

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900021

Росен Димитров Карапанджиев

Член

ИТН

Севлиево

072900032

Георги Христов Георгиев

Секретар

БСП

Севлиево

072900033

Красимир Кирилов Димов

Секретар

БСП

Севлиево

072900047

Валентин Симеонов Василев

Член

ИМВ

Севлиево

072900056

Габриела Бориславова Михайлова

Член

БСП

Севлиево

072900056

Женял Себахатинова Кокорова

Член

ИМВ

Севлиево

072900058

Звезделин Цветанов Иванов

Член

ИМВ

Севлиево

072900068

Руска Грозева Петрова

Член

БСП

Севлиево

072900069

Минко Николаев Минков

Член

БСП

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

072900002

Борислав Валентинов Цонев

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900012

Минко Николаев Минков

Член

БСП

Севлиево

072900015

Преслава Николаева Василева

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900020

Маринела Петрова Маркова

Зам.председател

ИТН

Севлиево

072900021

Милка Цекова Иванова-Ботева

Член

ИТН

Севлиево

072900032

Десислава Любенова Димитрова

Секретар

БСП

Севлиево

072900033

Гюлдениз Исуфова Исуфова

Секретар

БСП

Севлиево

072900047

Павлина Петкова Бенекова

Член

ИМВ

Севлиево

072900056

Гюлтен Али Ибиш

Член

ИМВ

Севлиево

072900056

Галя Пеева Богданова

Член

БСП

Севлиево

072900058

Никола Веселинов Камбуров

Член

ИМВ

Севлиево

072900068

Соня Цветанова Цонева

Член

БСП

Севлиево

072900069

Ния Калинова Неделчева

Член

БСП

 
3.На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения