Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Габрово, 30.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП ИСМВ с Вх.№ 92/29.06.2021г., от ПП ИТН с Вх.№97/29.06.2021г. и от КП ГЕРБ-СДС с Вх.№107/30.06.2021 г., подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500001

Петър Йонков Янков

Член

ИМВ

Габрово

070500006

Добрин Иванов Иванов

Член

ИМВ

Габрово

070500010

Виктория Ивайлова Христова

Член

ИМВ

Габрово

070500012

Петя Валентинова Гатева

Секретар

ИМВ

Габрово

070500013

Павлина Христова Илева

Член

ИМВ

Габрово

070500015

Детелина Събева Лалева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500020

Калоян Недялков Вълков

Член

ИТН

Габрово

070500029

Любомир Иванов Шумков

Член

ГЕРБ

Габрово

070500031

Пенчо Димитров Димитров

Член

ИМВ

Габрово

070500036

Николина Василева Дончева

Секретар

ИМВ

Габрово

070500037

Ралица Миткова Ташева

Член

ИТН

Габрово

070500039

Даниела Йорданова Петкова

Член

ИМВ

Габрово

070500041

Румяна Иванова Иванова

Член

ИМВ

Габрово

070500046

Цеца Иванова Маркова

Член

ИТН

Габрово

070500046

Пламена Стефанова Ковачева

Член

ИМВ

Габрово

070500051

Елеонора Иванова Енева

Член

ИТН

Габрово

070500051

Мария Симеонова Пенева

Член

ИМВ

Габрово

070500053

Митко Митков Маринов

Член

ИМВ

Габрово

070500054

Дешка Христова Костова

Член

ИМВ

Габрово

070500055

Росица Пенчева Николова

Член

ИМВ

Габрово

070500058

Николай Георгиев Иванов

Член

ИМВ

Габрово

070500059

Цонка Иванова Цанева

Член

ИТН

Габрово

070500061

Румен Иванов Белинов

Член

ИМВ

Габрово

070500062

Дида Божидарова Демирева

Член

ИМВ

Габрово

070500069

Миглена Георгиева Несторова

Член

ИМВ

Габрово

070500070

Владимир Стефанов Стефанов

Член

ИМВ

Габрово

070500074

Радостина Генева Лесева

Член

ИМВ

Габрово

070500082

Добрин Стоянов Дончев

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500083

Мариела Ганчева Караджова-Петрова

Секретар

ИТН

Габрово

070500096

Добрина Ненчева Данова

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500097

Мариян Костадинов Янакиев

Член

ИМВ

Габрово

070500099

Невян Иванов Иванов

Председател

ИМВ

Габрово

070500109

Пламен Андреев Колев

Секретар

ИТН

 

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500001

Цветелина Руменова Русева

Член

ИМВ

Габрово

070500006

Силвия Димитрова Велковска

Член

ИМВ

Габрово

070500010

Стела Георгиева Георгиева

Член

ИМВ

Габрово

070500012

Пенчо Димитров Димитров

Секретар

ИМВ

Габрово

070500013

Валентин Трифонов Вълчев

Член

ИМВ

Габрово

070500015

Даниела Димитрова Георгиева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500020

Зорница Пламенова Станчева

Член

ИТН

Габрово

070500029

Тодора Василева Белчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500031

Петя Валентинова Гатева

Член

ИМВ

Габрово

070500036

Христо Пенчев Димитров

Секретар

ИМВ

Габрово

070500037

Боряна Василева Бенкова

Член

ИТН

Габрово

070500039

Таня Апостолова Драшкова

Член

ИМВ

Габрово

070500041

Светла Николова Туфекчийска

Член

ИМВ

Габрово

070500046

Йоанна Бориславова Данкова

Член

ИТН

Габрово

070500046

Нелия Цветанова Балканджиева

Член

ИМВ

Габрово

070500051

Илия Иванов Илиев

Член

ИМВ

Габрово

070500051

Ирина Христова Христова

Член

ИТН

Габрово

070500053

Ангелина Борисова Вълчева

Член

ИМВ

Габрово

070500054

Пламен Лалев Лалев

Член

ИМВ

Габрово

070500055

Розалия Георгиева Пенчева

Член

ИМВ

Габрово

070500058

Бисер Иванов Пенчев

Член

ИМВ

Габрово

070500059

Теодор Павлинов Николков

Член

ИТН

Габрово

070500061

Мара Гроздева Николова

Член

ИМВ

Габрово

070500062

Иван Петров Мареков

Член

ИМВ

Габрово

070500069

Ивелин Николаев Атанасов

Член

ИМВ

Габрово

070500070

Митко Стефанов Анев

Член

ИМВ

Габрово

070500074

Соня Димитрова Попова

Член

ИМВ

Габрово

070500082

Енчо Кунев Попов

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500083

Георги Иванов Франсъзов

Секретар

ИТН

Габрово

070500096

Николай Георгиев Иванов

Зам.председател

ИМВ

Габрово

070500097

Магдалена Мариова Цочева

Член

ИМВ

Габрово

070500099

Милена Колева Минчева

Председател

ИМВ

Габрово

070500109

Веска Петкова Тоцева

Секретар

ИТН


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения