Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Габрово, 22.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

 

Постъпили са заявления от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” с Вх. №65/21.06.2021 г и ПП ДПС с Вх.№72/22.06.2021 г,  подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500003

Мариана Христова Петкова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500021

Ваня Христова Христова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500023

Петя Петкова Дончева

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500025

Галина Христова Перчемлиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500030

Калоян Николаев Димитров

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500040

Ивац Пламенов Илчев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500040

Бияна Цветанова Георгиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500041

Нина Димитрова Иванова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500043

Веселин Георгиев Василев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500043

Павлина Василева Василева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500044

Даниела Илиева Илиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500046

Татяна Христова Гоневска-Маринова

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500046

Николай Филипов Буров

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500048

Надежда Николаева Спасова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500053

Малена Тодорова Симеонова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500055

Бонка Петрова Трифонова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500057

Иван Емилов Петков

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500058

Петя Николаева Недева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500061

Цецка Стойкова Баева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500065

Елиза Божидарова Ковачева-Цокова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500070

Румяна Койчева Кирова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500077

Виолета Маркова Койчева

Член

ДПС

070500080

Стела Мирославова Димитрова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500084

Мария Георгиева Грънчарова

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500085

Мария Николаева Баева

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500089

Стефанка Христова Козарева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500094

Димитрия Иванова Караджова

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500100

Шейда Страхилова Велева

Член

ДПС

070500109

Велико Георгиев Перчемлиев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500113

Боряна Божидарова Щерева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500003

Снежана Димитрова Атанасова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500021

Петя Петкова Дончева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500023

Теодора Георгиева Георгиева

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500025

Пенка Иванова Тотева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500030

Димитрия Иванова Караджова

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500040

Дияна Петрова Петрова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500040

Николай Филипов Буров

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500041

Павлина Василева Василева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500043

Нина Иванова Димитрова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500043

Даниела Илиева Илиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500044

Веселин Георгиев Василев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500046

Ваня Христова Христова

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500046

Бияна Цветанова Георгиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500048

Николина Несторова Добрева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500053

Полина Николаева Молдованова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500055

Надежда Николова Спасова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500057

Дарина Колева Колева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500058

Бонка Петрова Трифонова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500061

Сашка Димитрова Атанасова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500065

Стефка Цанкова Цвяткова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500070

Иван Петков Киров

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500077

Милен Иванов Койчев

Член

ДПС

070500080

Иван Емилов Петков

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500084

Цецка Стойкова Баева

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500085

Тасомир Николаос Цитлакидис

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500089

Мария Гришева Илиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500094

Калоян Николаев Димитров

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500100

Пейчо Тодоров Тодоров

Член

ДПС

070500109

Марияна Пенчева Христова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500113

Пламен Тотев Тотев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.06.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения