Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 42- НС
Габрово, 22.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и мерки, позволяващи им да се придвижват и да гласуват на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл.10,  чл.72, ал.1,т.14 във връзка с чл.234  от Изборния кодекс, Решение №  237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК и във връзка с писма Вх. №70/22.06.2021г. от Кмета на община Трявна, Вх. № 69/22.06.2021г. от Кмета на община Севлиево, Вх. № 58/16.06.2021г. от Кмета на община Габрово и Вх74№/22.06.2021г. от Кмета на община Дряново, РИК - Габрово

Р Е Ш И:

I.ОПРЕДЕЛЯ секциите на територията на изборен район №07 - Габровски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини , както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО

СЕКЦИЯ №070500004 - гр.Габрово, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7 – 1 етаж, подход от ул.Венец

СЕКЦИЯ №070500021 - гр.Габрово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69 – 1 етаж, подход от ул. Прохлада

СЕКЦИЯ №070500026 - гр.Габрово, Професионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”,ул. “Брянска” 3 – 1 етаж, подход от бул. “Стефан Караджа”

СЕКЦИЯ №070500040 - гр.Габрово, Васил Левски“,, ул. “Христо Смирненски” 27, подход от пл. “Белорусия”;

СЕКЦИЯ №070500075 - гр.Габрово, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42 – 1 етаж, подход от ул. Китка

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200003 – гр.Дряново, ул. „ Поп Харитон”№1, Спортна зала

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март”№23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

II.ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 11.07.2021 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Заявки за превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. се приемат на телефон 066/818 400 или на гише „Информация“ в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Габрово, пл.”Възраждане” №3. Превозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО -  Адрес: гр.Дряново, Общинска администрация, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова (технически сътрудник на кмета на общината) - от 05.07.2021г. до 09.07.2021г. от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел. път на адрес: [email protected].

На 11.07.2021г. (в изборния ден) от 07.00ч. до 13.00 ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 –  Център за услуги и информация на гражданите.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес за заявки на място: гр.Севлиево, Общинска администрация, пл. „Свобода” № 1, Център за административно обслужване, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от 5 юли 2021 г. (понеделник) до 9 юли 2021 г. (петък).

Телефон за заявки: 0675/396 114, технически сътрудник на кмета на Община Севлиево, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от  5 юли 2021 г. (понеделник) до 9 юли 2021 г. (петък).

Електронна поща за заявки: [email protected]  от 5 юли 2021 г. (понеделник) до 10 юли 2021 г. (събота).

Заявки в изборния ден, 11 юли 2021 г., се приемат от 07,00 ч. до 13,00 ч. на телефон 0884888716, Севина Минкова, началник отдел „Транспорт и екология“.

ОБЩИНА ТРЯВНА - Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 05.07.2021г. до 09.07.2021г. включително, от 08.30 ч. до 17.00ч. на място в офиса на диспечер по проект „Грижа в дома” – КЗ, гр.Трявна, ул."Бенковски"№31 и на телефони 0677 6-68-52, GSM: 0879669506 – Албена Стефанова.

На 10.07.2021г. и в деня на изборите, избирателите могат да подават заявки на място в сградата на община Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№21 и на телефон 0677 6-20-29.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

III. УКАЗВА на кметовете на общини:

1.Да предприемат мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите, в които се намират секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и запазване на поне едно парко-място за общината на 11.07.2021г.;

2.Да осигурят специализиран транспорт /поне едно МПС/ за превоз на избирателите, подали заявка за помощ в изборния ден;

3.Да изградят временни рампи от твърд материал към сградите, които нямат изградени трайни специализирани подходи;

4. Да организират поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

5.Пред секциите по т.I се поставят табели, на които  се отбелязва и допълнителното им предназначение, съгласно т.2 от Решение 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК .

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението да се оповести и чрез: публикации в местния печат и разпространяване на информацията чрез Радиата, които излъчват на територията на област Габрово.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.06.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения