Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Габрово, 15.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

Постъпило е заявление от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” с Вх. №54/15.06.2021 г,  подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Дряново.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

71200004

Росица Илиева Иванова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200008

Красимир Георгиев Крумов

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200014

Богомила Николова Великова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200021

Бойка Божанова Димитрова

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200022

Димитър Любенов Павлов

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200023

Мирослава Христова Пенчева

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

71200004

Пепа Йорданова Хаджитодорова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200008

Богомила Николова Великова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200014

Валентина Стефанова Йорданова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200021

Галя Миткова Колева

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200022

Рени Иванова Михайлова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

71200023

Мария Петкова Денчева

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”


3.На новоназначените членове на СИК - община Дряново да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 15.06.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения